Ceník servisu kolečkových bruslí

 

Ceník údržby a oprav kolečkových bruslí platný od 1. dubna 2012

 

Druh práce

Cena v Kč

Pravidelný servis

 • záměna pozic koleček
 • vyčištění rámu
 • povrchové očištění ložisek
 • povrchové očištění koleček
 • promazání ložisek

 

 

 

150,- Kč

Kompletní servis

 • demontáž a montáž koleček včetně záměny jejich pozic
 • demontáž  krytu a rozebrání ložisek
 • vyčištění ložisek v roztoku na čištění a čištění v ultrazvukové čističce
 • namazání ložisek tukem nebo olejem
 • sestavení ložisek
 • montáž ložisek do koleček
 • vyčištění rámu
 • vyčištění koleček

 

 

 

 

 

495,- Kč

Záměna koleček

 • demontáž + montáž koleček včetně záměny jejich pozic
 • povrchové očištění koleček
 • vyčištění rámu

 

90,- Kč

Výměna koleček nebo výměna ložisek

 • demontáž + montáž koleček
 • demontáž ložisek z koleček
 • montáž ložisek do koleček
 • vyčištění rámu

 

 

140,- Kč

Čištění ložisek

 • demontáž krytu a rozebrání ložisek
 • vyčištění ložisek v roztoku na čištění a čištění v ultrazvukové myčce
 • namazání ložisek olejem nebo tukem (dle přání zákazníka)

190,-  Kč

Výměna brzdy

90,-Kč + materiál

 


Obchodní podmínky

 • Není-li uvedeno jinak, je servis prováděn nejpozději do 3 dnů od předání bruslí.
 • Při demontáži ložisek je zhodnocen jejich stav. V případě, že jejich čištění nebo další údržba není ekonomická s ohledem na jejich stav a cenu nových kvalitativně srovnatelných ložisek na trhu, je zákazník o této skutečnosti informován a je mu navrženo nejvhodnější řešení.
 • V případě stornování objednávky po obdržení informace o špatném stavu ložisek jsou ložiska, kolečka a brusle vráceny zákazníkům v rozebraném stavu a není mu tak účtován žádný servisní poplatek. Požaduje-li zákazník navrácení bruslí do původního stavu a je-li to s ohledem na stav některých součástí bruslí možné (zejména stav ložisek), je zákazníkovi účtován servisní poplatek 100,- Kč.